O Centrum

Międzyuczelniane Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych prawie od dziesięciu lat koordynuje, uczestniczy i prowadzi badania naukowe w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Centrum powstało 4 lutego 2004 r. na podstawie porozumienia pomiędzy Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Najważniejszymi celami jednostki są:

-- Czytaj całość --
Realizacja Maciej Siwecki